Pınar Tufanlı Kitap Değerlendirmeleri

Menfa Sürgün Hatıraları Menfa Sürgün Hatıraları

Ahmet Mithat’ın 38 ay süren sürgün hayatı, Abdülaziz’in vefat ederek V. Murat’ın tahta çıkmasıyla ilan edilen genel afla sonlanır.

Puan: 7.5 | Yorum: 0

Acı Tütün Acı Tütün

Tütün Zamanı üçlemesinin üçüncü ve son kitabı olan Acı Tütün, Ege Bölgesindeki tütün ekicileri üzerinden aydınlanmanın, bilinçlenmenin, örgütlenmenin önemini aktarır biz okurlara.

Puan: 6 | Yorum: 0

Gazi Paşa Gazi Paşa

Allahın Süngüleri “Reis Paşa” kitabının devamı sayılan Aynanın İçindekiler serisinin yedinci ve son kitabı olan Gazi Paşa’da da Mustafa Kemal başkişidir.

Puan: 8.3 | Yorum: 0

Allahın Süngüleri "Reis Paşa" Allahın Süngüleri "Reis Paşa"

Aynanın İçindekiler serisinin bu altıncı kitabında İlhan, Türk Kurtuluş Savaşını ve Atatürk ile çevresindekilerin yaşadığı süreci anlatmıştır.

Puan: 8.3 | Yorum: 0

Yaraya Tuz Basmak Yaraya Tuz Basmak

Aynanın İçindekiler serisinin bu üçüncü kitabında, çok partili sistemle seçimi kazanmış ilk Türk partisinin Kore Savaşına katılma kararı ile başlayan Yassıada Yargılamalarına kadar süren on yıllık iktidar süreci anlatılmıştır.

Puan: 8.6 | Yorum: 0

Dersaadet’te Sabah Ezanları Dersaadet’te Sabah Ezanları

Dersaadet’te Sabah Ezanları’nda İlhan, serinin diğer kitapları gibi olayları kimi zaman geri dönüşlerle, kimi zaman da çeşitli haber içerikleriyle destekleyerek okura aktarmıştır.

Puan: 8 | Yorum: 0

Katil Buse Katil Buse

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Katil Buse ve benzer çerçevedeki on bir öyküsü İthaki Yayınları Bizim Hikâye dizisinde bir araya gelmiştir.

Puan: 7.6 | Yorum: 0

Korkma İnsancık Korkma Korkma İnsancık Korkma

Çocuk kahramanın 7- 16 yaşları arasında yaşadıklarını 1921 ile 1930 yılları arasında ülkede yaşananlarla paralel anlatan Korkma İnsancık Korkma, Turgut Özakman’ın ilk romanı olma özelliğini taşır.

Puan: 7.1 | Yorum: 0

Sırtlan Payı Sırtlan Payı

Aynanın İçindekiler serisinin ikinci romanı olan Sırtlan Payı’nda siyasi ve iktisadi bağımsızlığını kaybetmiş bir ülkenin dağılışına ve yeniden kuruluşuna şahit olan bir kuşağın temsilcilerinden Ferid adlı kurgusal karakterin gözünden aynı yola doğru gitmekte olan genç bir ülkenin durumunu izleriz.

Puan: 8.5 | Yorum: 0

Dönemeçte Dönemeçte

Tarık Buğra bu eserinde Demokrat Partinin kurulmasıyla ülkenin içinde bulunduğu 1946-1948 yılları arasındaki dönemi aşk temasıyla harmanlayarak vermiştir.

Puan: 8.3 | Yorum: 0

Frankfurt Seyahatnamesi Frankfurt Seyahatnamesi

Kitapta Haşim’in dönüş izlenimlerini aksettiren herhangi bir yazı yoktur. Haşim Almanya hakkında birtakım olumsuz fikirlere sahip olsa da Alman imajı Türkiye için hayal ettiği gerçektir.

Puan: 8.2 | Yorum: 1

Nana Nana

20 eserden oluşan Rougon ve Macquart Serisinin 9. Kitabında Zola bize Antoine Macquart'ın kızı Gervais'ten olma torunu Nana'nın yetişkinlik dönemini anlatıyor.

Puan: 7 | Yorum: 1

Emek Emek

Zola’nın ütopik sosyalistler Fourrier, Saint-Simon; toplumcu, anarşist ve akılcı Comte, Kropotkin, Proudhon ve Cabet gibi düşünür ve yazarlardan yararlanarak yazdığı Emek, aynı zamanda Quatre Evangiles (Dört İncil) dizisinin de ikinci kitabıdır.

Puan: 8.1 | Yorum: 0

Kadınların Mutluluğuna Kadınların Mutluluğuna

Zola’nın 1852'de Paris'te Le Bon Marché'i açan modern pazarlama tekniklerinin öncülü Aristide Boucicaut'tan esinlenerek yazdığı bu eser, 1929’dan günümüze farklı yorumlarla pek çok kez sinemaya aktarılmıştır.

Puan: 7.6 | Yorum: 1

Yaşama Sevinci Yaşama Sevinci

Yaşama Sevinci, serinin 3. kitabı Paris’in Karnı’ndan tanıdığımız Lisa’nın kızı Pauline’nin hikayesine odaklanmaktadır.

Puan: 7.2 | Yorum: 1

Kumpanya Kumpanya

Sait Faik’in ilk olarak 1951’de yayımlanan bu öykü kitabının içinde Kumpanya, Kriz ve Gauthar Cambazhanesi isimli üç öykü yer almaktadır.

Puan: 7.5 | Yorum: 1

Ecinniler Ecinniler

Albert Camus tarafından tiyatroya, Andrzej Wajda tarafından da sinemaya uyarlanan bu dev eser, Dostoyevski’nin Sibirya sürgünü dönüşü düşüncelerinde oluşan değişikliklerin göstermesi açısından da önemli bir kaynaktır.

Puan: 6.8 | Yorum: 0

Müşahedat Müşahedat

Üstkurmaca özelliği gösteren kurgusuyla edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Müşahedat’ın Everest Yayınları Keşif Dizisinde yer alan baskısı da Behçet Necatigil’in sadeleştirmesi oldukça dikkate değer bir çalışmadır.

Puan: 7.9 | Yorum: 0

Bir Nefes Gibi Bir Nefes Gibi

Fersan Özpetek’in yayımlanmış üçüncü kitabı olan Bir Nefes Gibi, aynı erkeğe aşık iki kız kardeşin öyküsünü merkeze alarak Roma ile İstanbul arasındaki hayatı adeta bir film havasında anlatır.

Puan: 6.7 | Yorum: 2

Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu

Kaynanam Nasıl Kudurdu, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aile arasındaki çekişmeleri, toplumsal ahlakın ikiyüzlülüğünü, batıl inancın günlük hayattaki yerini mizahla kurgulayarak verdiği önemli bir eserdir.

Puan: 8.3 | Yorum: 1

Küçük Şeyler Küçük Şeyler

1891’de yayımlanan ve edebiyatımızda Batılı tarzda modern öykünün ilk örneği kabul edilen Küçük Şeyler, bir mukaddime (önsöz), birisi tercüme yedi öykü ve bir mensureden (düzyazı şiir) oluşmaktadır.

Puan: 6.2 | Yorum: 1

Bir Gün Tek Başına Bir Gün Tek Başına

Vedat Türkali, ilk eseri olan Bir Gün Tek Başına’da 27 Mayıs Darbesi öncesi ülkenin durumunu üniversite gençliği ve işçilerin verdiği mücadele üzerinden anlatır.

Puan: 8.2 | Yorum: 1

Üç Büyük Usta Üç Büyük Usta

Zweig, Dünya Fikir Mimarları, Yaratıcı Ruhun Tipolojisi üçlemesinin birincisi olan Üç Büyük Usta’da 19. yüzyılın üç büyük yazarını, toplumu anlatan Balzac’ı, aileyi anlatan Dickens’i, bireyi ve insanlığı anlatan Dostoyevski’yi okurlarına bir arada sunmuştur.

Puan: 8.5 | Yorum: 1

Haytalarla Çolpalar Haytalarla Çolpalar

Bu otobiyografi London’ın, tarihe 1893 Paniği olarak geçen ekonomik krizin merkezinde ABD’yi baştan sona gezerken düşünsel hayatındaki gelişmelere, sosyalizm hakkındaki fikirlerinin yeşermesine şahit olmak açısından önemli bir kaynaktır.

Puan: 8.5 | Yorum: 1

Müfettiş Müfettiş

Müfettiş, Puşkin’in kendisinin de bir araştırma için geçtiği Nijniy Novgorod’ta il yönetimini denetlemek için gönderilen bir müfettiş sanıldığını anlatması üzerine kaleme alınmıştır.

Puan: 8.9 | Yorum: 1

Ölüm ve Korku Günleri Ölüm ve Korku Günleri

Türkiye Türkçesiyle yazan Kırımlı bir yazarın II. Dünya Savaşı esnasında Varşova’yı bir Polonyalının gözünden aktarması yönüyle oldukça değerli bir eserdir Ölüm ve Korku Günleri.

Puan: 7.8 | Yorum: 0

Düşsem Yollara Yollara Düşsem Yollara Yollara

İlk kez 1979’da Tekin Yayınevi tarafından basılan bu yazıların Yapı Kredi Yayınları ve Tuncay Birkan’ın desteğiyle genişletilmesi ve düzenlenmesi biz okurlar için büyük bir şans.

Puan: 7.7 | Yorum: 1

Lyon’da Düğün Lyon’da Düğün

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisinin 119. kitabı olan bu derlemenin ortak noktası, insanlığını kaybetmişler tarafından yıkıma uğrayanların mücadelesidir.

Puan: 8.2 | Yorum: 2

Afife Anjelik Afife Anjelik

Recaizade’nin ilk tiyatro denemesi (1870) olan bu eser, bir Ortaçağ efsanesi olan Geneviève de Brabant’tan esinlenerek oluşturulmuştur.

Puan: 7.5 | Yorum: 1

Anadolu Efsaneleri Anadolu Efsaneleri

Halikarnas Balıkçısı’nın, hemşerisi olarak gördüğü Herodot’un izinde, Anadolu kaynaklı ancak çoğunlukla Yunanistan’a atfedilen efsaneleri derleyerek oluşturduğu bu kitabında Anadolu topraklarına şekil vermiş birbirinden farklı 30 söylence yer alıyor.

Puan: 8.7 | Yorum: 2

Amerika Amerika

Kafka’nın yazdığı ilk roman olan Amerika, tamamlanamamasına karşın 1927’de Max Brood tarafından yayımlanmıştır.

Puan: 8.7 | Yorum: 1

Rudin Rudin

19. yüzyıl Rusya edebiyatında oldukça yaygın olarak işlenen zeki, duyarlı, iyi niyetli ama karamsar, eyleme geçmekte başarısız olan, hep yenilgiye uğrayan “lüzumsuz adam” tipi Rudin’in de temel izleğini oluşturur.

Puan: 8.9 | Yorum: 1

Fazilet Eczanesi Fazilet Eczanesi

Haldun Taner’in Erenköy’deki Afiyet Eczanesinden esinlenerek yazdığı Eczanenin Akşam Müşterileri adlı hikayesinin oyunlaştırılmış hali olan Fazilet Eczanesi, ilk kez 1960’ta İstanbul Şehir Tiyatrolarında sergilenmiştir.

Puan: 9.1 | Yorum: 1

Tek Yol Tek Yol

Nesin bu romanıyla mizahı kullanarak “Suç, insan için kaçınılmaz ve zorunlu bir tek yol mudur?” sorusunu kimi zaman farklı iki görüş ortaya sürerek sordurmayı amaçlamıştır.

Puan: 6.2 | Yorum: 1

Don Juan Don Juan

Tamamlanamayan 16 kantoluk bu epik taşlama bir İspanyol efsanesinden hareketle yazılsa da bu konudan yola çıkılan diğer eserlerden farklı olarak bir zamparadan çok kadınların peşinde koştuğu bir âşığı anlatmaktadır.

Puan: 8.6 | Yorum: 1

Yaşasın Demokrasi Yaşasın Demokrasi

Yaşasın Demokrasi’de toplumun her kesiminden insanını ruhsal değişim ve dönüşüm, vefakarlık, ikiyüzlülük, yalnızlık, kadın-erkek ilişkileri, gösteriş merakı ve beğenilme arzusu, yozlaşma, çıkarcılık, dürüstlük gibi temalar etrafında mizahi bir bakış açısı ile ele alır

Puan: 8.4 | Yorum: 1

Kaplumbağalar Kaplumbağalar

Fakir Baykurt’un Çorum’a bağlı Elmapınar adlı köyde öğretmenlik yapan Rıza Dikenoğlu’nun anlattıklarından esinlenerek kaleme aldığı Kaplumbağalar, 1950’ler Türkiye’sini her yönüyle ele alan çok katmanlı bir eserdir.

Puan: 9 | Yorum: 1

Yaprak Fırtınası Yaprak Fırtınası

Albay ve hamile eşi iç savaşın getirdiği felaketlerden kaçmak için 1898’de Macondo kasabasına yerleşirler.

Puan: 8.6 | Yorum: 1

Homo Deus Homo Deus

Harari’nin öngörülerini kapsayan bu kitap insanlığın neye ulaşmayı deneyeceğine odaklanıyor

Puan: 8.3 | Yorum: 6

Duman Duman

Kitabın edebiyat tarihindeki bir başka özelliği ise karakterlerinden Bambeyev’i kendisine benzeten Dostoyevski’nin intikamını beş yıl sonra yazdığı Ecinniler’de Karmazinov karakterini oluşturarak almasıdır.

Puan: 5.5 | Yorum: 1

Hernani Hernani

1519 İspanya’sının siyasi ve tarihi ekseninde oluşturulan bu 5 perdelik romantik oyunda Hugo, bir aşk hikayesinin gerisinde Restorasyon Dönemi Fransa’sının eleştirisini yapmıştır.

Puan: 6.9 | Yorum: 1

İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar

Zweig’in İnsanın Yıldızının Parladığı Anlar diye tanımladığı bu eşsiz anlardan 14 tanesi bu ilginç biyografi derlemesinde kendine yer bulmuştur.

Puan: 7.2 | Yorum: 1

Therese Raquin Therese Raquin

Naturalizm akımının ustası Émile Zola’nın, Therese Raquin eserini ahlaksızla ve seviyesizlikle suçlayan gazetecilere cevap niteliğinde

Puan: 7.5 | Yorum: 1

Ezilenler Ezilenler

Tam adı Ezilmişler ve Aşağılanmışlar olan kitap Dostoyevski’nin Sibirya’daki sürgünden dönüşte yazdığı ilk roman olma özelliği taşır ve yazarın hayatından büyük izler taşır.

Puan: 6 | Yorum: 2

Fırtına Fırtına

Fırtına, Shakespeare’nin romances olarak nitelendirilen son dönem oyunlarındandır. Kimi eleştirmenlerce yazarın vedası olarak değerlendirilen oyun 1611 yılında yazılmış ve ilk defa Kral I. James’in huzurunda oynanmıştır.

Puan: 8.2 | Yorum: 2

Leviathan Leviathan

ABD tarihinin özellikle yaklaşık 50 yıllık siyasi sürecini iz sürme taktiğiyle okuyucunun karşısına çıkaran Auster’in Leviathan’ında diğer eserlerinde olduğu gibi otobiyografik unsurlara bol bol rastlanır.

Puan: 6.9 | Yorum: 2

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Haldun Taner iki perdelik bu oyunuyla Türkiye’nin yaklaşık 70 yıllık siyasi, ekonomik, toplumsal durumunu birbirine zıt iki kimlik nezdinde sunarak Türk toplumuna ayna tutmuştur.

Puan: 8.5 | Yorum: 2

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Taner, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’nda Molière'in George Dandin oyununu Ahmet Vefik Paşayı, tiyatro yaptığı hizmetleri, dönemin sosyal ve siyasal hayatını merkeze alarak üç farklı üslupla üç perdede kaleme alır.

Puan: 7.8 | Yorum: 2

Aşk ve Öbür Cinler Aşk ve Öbür Cinler

Márquez 1949’da bir manastırın beş yıldızlı bir otele dönüştürüleceği haberi üzerine gittiği Cartagena’da Sierva María de Todos los Angeles’e ait bir mezarda kafatasına yapışık bir şekilde 22 metrelik bir saç yığınına rastlar.

Puan: 6 | Yorum: 2

Deli Kurt Deli Kurt

1402 ile 1444 yılları arasında Osmanlı Devletinin askeri ve siyasi yapısını, tarihini mitlerle, efsanelerle ustaca birleştirerek anlatan Atsız yine bilgi ve birikimini sade, akıcı diliyle okurlara aktarmayı başarmıştır.

Puan: 8 | Yorum: 5

Gölgeler ve Hayaller Şehrinde Gölgeler ve Hayaller Şehrinde

Mektup roman tarzında tasarlanmış Gölgeler ve Hayaller Şehrinde kitabı aynı zamanda bir günlük, confessional poetry akımının düzyazıdaki karşılığıdır.

Puan: 7.8 | Yorum: 3

Bir Ada Hikayesi 4 - Çıplak Deniz Çıplak Ada Bir Ada Hikayesi 4 - Çıplak Deniz Çıplak Ada

Bir Ada Hikayesi dörtlemesinde Yaşar Kemal, Kurtuluş Savaşından Cumhuriyetin ilk yıllarına kadarki süreçte siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal sorunların farklı kimlikler üzerindeki etkisini göç izleği üzerinden anlatmıştır.

Puan: 7.8 | Yorum: 22

Tanyeri Horozları Tanyeri Horozları

Yaşar Kemal serinin bu üçüncü kitabı olan Tanyeri Horozları’nda yer yer otobiyografik unsurlar kullanmayı ihmal etmemiştir.

Puan: 8.5 | Yorum: 1

Karıncanın Su İçtiği Karıncanın Su İçtiği

Adını bir Karadeniz balıkçı deyiminden alan Karıncanın Su İçtiği’nde artık anlatılanlar sadece mübadiller değildir.

Puan: 8.3 | Yorum: 2

Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana

Bir Ada Hikayesi dörtlemesinin ilk kitabı olan Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana adını I. Dünya Savaşı sonrasında kıyıma uğrayan Yezidilerin ölü bedenlerinin atıldığı Fırat Nehrindeki görüntüden alır.

Puan: 8.7 | Yorum: 2

Yorgun Savaşçı Yorgun Savaşçı

Realist bir romancı olan Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı’da efsaneleşmiş Kurtuluş Savaşı hikayelerinden sıyrılarak ihaneti, korkaklığı, kargaşayı psikolojik tahlillerle de destekleyerek tüm çıplaklığıyla yansıtmıştır.

Puan: 8.1 | Yorum: 15

Devlet Ana Devlet Ana

Kemal Tahir dildeki yetkinliğini farklı kaynaklardan elde ettikleriyle birleştirmiş ve ortaya yıllardır okunan, üzerinde çalışmalar yapılan bu değerli eseri çıkarmıştır.

Puan: 8.6 | Yorum: 16

Demir Maske Demir Maske

Dumas’ın Üç Silahşör adlı eserinin devam niteliğinde olan Demir Maske kitabı gerçek olaylardan gerçeğe yakın teoriler ortaya atılarak oluşturulmuştur.

Puan: 6.8 | Yorum: 3

Frankenstein Frankenstein

Victor Frankenstein 13 yaşındayken 15. yüzyıla damgasını vuran simyacıların yazdıklarından etkilenerek yaşam iksirini bulmayı hedeflemiştir.

Puan: 8.6 | Yorum: 7

Mississippi’de Hayat Mississippi’de Hayat

Asıl adı Samuel Langhorne Clemens olan yazar bu eserinde çocukluğunu geçirdiği Mississippi Nehrinin batı sınırında olan Missouri’deki Hannibal kasabasında büyümesinin hayatına ve edebiyatına kattıklarını aktarır biz okurlara.

Puan: 7.2 | Yorum: 2

Ben Bir Gürgen Dalıyım Ben Bir Gürgen Dalıyım

Ben Bir Gürgen Dalıyım, yazarın uyguladığı teşhis ve intak yöntemi sayesinde çocuklara doğa ve çevre bilincini aşılamak, tabiatla empati kurmak bakımından önemli bir kaynak görevi görmektedir.

Puan: 8.9 | Yorum: 4

Romeo ve Juliet Romeo ve Juliet

Romeo ve Juliet tanıştıkları andan itibaren birbirlerine âşık olurlar. Juliet, Romeo’ya eğer evlenme niyeti taşıyorsa bunu ertesi gün dadısına bildirmesini ister.

Puan: 8.9 | Yorum: 6

Zor Zamanlar Zor Zamanlar

Charles Dickens, Victoria Dönemi İngiltere’sini ve Endüstri Devriminin insan ve toplum üzerindeki etkilerini en iyi yansıtan yazarlardandır.

Puan: 7.9 | Yorum: 2

Deliliğe Övgü Deliliğe Övgü

Yolculuğu sırasında tasarladığı ve More’nin evinde yazdığı Deliliğe Övgü, beş asrı aşkın süredir Erasmus’un en çok tanınan ve sevilen eseri olmaya devam etmektedir.

Puan: 8.6 | Yorum: 6

Daha Vakit Var Daha Vakit Var

Yer yer iç monologlarla zenginleştirilmiş Daha Vakit Var romanının her bir bölümü ayrı bir öykü şeklinde de tanımlanabilir.

Puan: 6.8 | Yorum: 3

Kerem İle Aslı Kerem İle Aslı

Eğitimci, çevirmen, yazar İsa Öztürk, Kerem ile Aslı adlı halk öyküsünün en yaygın iki versiyonunu (Anadolu ve Azerbaycan) bu eserde bir araya getirmiştir.

Puan: 8.3 | Yorum: 4

Bir Noel Şarkısı Bir Noel Şarkısı

Gerek film gerekse animasyon olarak defalarca yorumlanan eser son olarak 2009’da Robert Zemeckis’in senarist ve yönetmenliğiyle izleyicinin karşısına çıkmıştır.

Puan: 8.8 | Yorum: 4

Dracula Dracula

Gotik edebiyatın bu kült eseri, Dracula, 1922’den bu yana farklı şekillerde yorumlanarak beyazperdeye aktarılmıştır.

Puan: 6.4 | Yorum: 7

Cyrano De Bergerac Cyrano De Bergerac

5 perde 48 sahneden oluşan Cyrano De Bergerac oyunu ülkemizde 1942 yılından bu yana Sabri Esat Siyavuşgil’in eşsiz çevirisiyle okunmaktadır.

Puan: 7.5 | Yorum: 5

Mustafa Kemal Mustafa Kemal

Yılmaz Özdil 10 yıllık bir çalışma sonrası ortaya çıkarttığı Mustafa Kemal kitabı uzun bir bekleyişten sonra okurlar ile buluşuyor.

Puan: 8.6 | Yorum: 22

21. Yüzyıl İçin 21 Ders 21. Yüzyıl İçin 21 Ders

Günlük hayatın getirdiği zorluklardan dolayı çoğu kişi büyük resmi görmekten uzaksa da Yuval Noah Harari 21. Yüzyıl İçin 21 Ders kitabında insanlığın geleceği karara bağlandığında artık her şey için çok geç kalınacağının altını çiziyor.

Puan: 8.7 | Yorum: 3

Harfler ve Notalar Harfler ve Notalar

Toptaş, çocukluğunu geçirdiği Baklan’da, 8 yaşındayken başının arkasından, aldığı yaradan dolayı saç çıkmaması nedeniyle “Aynalı” lakabını alır.

Puan: 9.1 | Yorum: 3

Doğu Avrupa'da Yolculuk Doğu Avrupa'da Yolculuk

Márquez, Rus edebiyatıyla Rus sinemasının bir anda kayıp giden hayat görüntüsünü yeniden yaratırken ne kadar da gerçekçi olduğuna dikkat çeker.

Puan: 8.9 | Yorum: 3

Tante Rosa Tante Rosa

Sevgi Soysal, Tante Rosa’yı anneannesi, teyzesi ve kendisi olmak üzere üç neslin kadınlarının ortak sorunlarını, hayata karşı duruşlarını sentezleyerek oluşturmuştur.

Puan: 9 | Yorum: 3

Edebiyat Mutluluktur Edebiyat Mutluluktur

2011-2012 yıllarında her pazar yazdığı Edebiyat Notları yeniden düzenlenip, ara başlıklar eklenerek Edebiyat Mutluluktur’u oluşturmuştur.

Puan: 6.3 | Yorum: 4

Denizi Yitiren Denizci Denizi Yitiren Denizci

Denizi Yitiren Denizci, ülkemizde 1973’ten bu yana Seçkin Selvi tarafından İngilizce’den yapılmış çevirisiyle okunmaktadır.

Puan: 6.3 | Yorum: 3

İtbarak İtbarak

İtbarak, Karanlık Dünya serisinin ilk kitabıdır. Onu sırasıyla Yafes’in Kılıcı ve Atalar Cengi takip etmektedir.

Puan: 6.7 | Yorum: 3

Türk Töresi Türk Töresi

Ziya Gökalp Türk Töresi adlı bu eserinde Türklerin vaktiyle dâhil olduğu Uzakdoğu Medeniyetiyle İslamiyet öncesi Türklerin dini ve hukuki törelerini karşılaştırarak inceler.

Puan: 6.4 | Yorum: 3

Yeni Turan Yeni Turan

Yeni Turan romanı 1912’de Tanin Gazetesinde tefrika edilmiş, ertesi yıl da basımı yapılmıştır.

Puan: 8.2 | Yorum: 7

Çaresaz Çaresaz

Çaresaz, Halide Edip Adıvar’ın 1961 yılında Cumhuriyet Gazetesinde tefrika edilmiş, 1971 yılında ilk kez roman olarak basılmıştır.

Puan: 7.1 | Yorum: 5

Eski Ahbap Eski Ahbap

Kitapta Reşat Nuri Güntekin’in ilk eseri olan ve 1917’de ilk kez Diken Dergisinde yayınlanan Eski Ahbap adlı öykü yer almaktadır.

Puan: 7.7 | Yorum: 3

Angel Dayı Angel Dayı

Angel Dayı daha çocuk yaşta bir şarap tacirinin yanında çıraklık etmiş, ardından köyüne dönüp bir meyhane açmıştır.

Puan: 7.2 | Yorum: 4

Suçlu Suçlu

Suçlu romanı hem Orhan Kemal’in sinemaya ilk kez uyarlanan eseri, hem de tam 28 kere sansürlenerek Türk sinema tarihinde en çok sansüre uğramış filmler arasında olma özelliği taşımaktadır.

Puan: 8.4 | Yorum: 3

Sultan Murat Sultan Murat

Aytmatov’un Sultanmurat/ Erken Gelen Turnalar öyküsü otobiyografik öğeler taşımaktadır.

Puan: 5.9 | Yorum: 3

Sonsuz Panayır Sonsuz Panayır

Kitaba ismin veren Sonsuz Panayır bitmeyecek, ebedi bir kısır döngüye işaret eder.

Puan: 8.4 | Yorum: 3

Yahya Kemal Yahya Kemal

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümünden sonra Yahya Kemal’i Sevenler Cemiyeti tarafından yayımlanan bu eser, Tanpınar’ın notlarına sadık kalınarak hazırlanmıştır.

Puan: 8.8 | Yorum: 4

Sağırdere Sağırdere

Kemal Tahir’in ilk romanı olan Sağırdere, devamı niteliğindeki Körduman ile “nehir roman” türünün önemli örneklerindendir

Puan: 8.3 | Yorum: 7

Önce Ekmek Önce Ekmek

Orhan Kemal, Önce Ekmek adlı eseriyle 1969 yılında hem Sait Faik Hikâye Armağanını hem de Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülünü almıştır.

Puan: 6.7 | Yorum: 4

Göğü Delen Adam Göğü Delen Adam

Avrupa hakkındaki kişisel gözlemlerinin yer aldığı notları alan Scheurmann, bu notları Samoa’dan dönüşünden 5 yıl sonra, 1920 yılında Almancaya çevirerek Papalagi adıyla yayımlar.

Puan: 8.8 | Yorum: 6

Dağları Bekleyen Kız Dağları Bekleyen Kız

Dağları Bekleyen Kız, içinde bulunduğu dönemin “popüler aşk romanı” yazarı kabul edilen Esat Mahmut Karakurt tarafından 1934 yılında yazılmış ve yayımlanmıştır.

Puan: 7.9 | Yorum: 6

Ütopya Ütopya

Ütopya, Thomas More tarafından 1516 yılında yayımlanmıştır.

Puan: 6.9 | Yorum: 5

Drina'da Son Gün Drina'da Son Gün

Drina’da Son Gün, Faik Baysal’ın yazdığı üçüncü romandır.

Puan: 7.6 | Yorum: 5

Bir Serencam Bir Serencam

Bir Serencam, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun yayımladığı ilk kitap olma özelliği taşır.

Puan: 8.5 | Yorum: 6

Ağrıdağı Efsanesi Ağrıdağı Efsanesi

Okurun karşısına ilk olarak 1970’te çıkan Ağrıdağı Efsanesi, mitolojik öğelerin halk edebiyatıyla birleştiği bir aşk destanıdır.

Puan: 9.4 | Yorum: 7

Keşanlı Ali Destanı Keşanlı Ali Destanı

İki perde, on beş tablo, kırk karakterden oluşan Keşanlı Ali Destanı ilk Türk epik tiyatro örneğidir.

Puan: 9.4 | Yorum: 11

Soframda Bir Melek Soframda Bir Melek

Frame’in Soframda Bir Melek otobiyografisi açık bir hesaplaşma değil yaşamının dökümüdür.

Puan: 9.3 | Yorum: 5