Murat ASLAN Kitap Değerlendirmeleri

Çankaya Çankaya

Bu kitap, adında bakınca Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluşu sonrasındaki hayatını ve faaliyetlerini anlatıyor gibi anlaşılsa da, aslında Büyük Önderin doğumundan ölümüne kadar bütün hayatını konu almaktadır.

Puan: 8.9 | Yorum: 1

Boncuk Oyunu Boncuk Oyunu

Roman, düşünce ağırlıklıdır ve bir tarikatin içe kapanıklılığı ve dış dünya ile münasebetinin nasıl olması gerektiği konularına eğilir.

Puan: 7.7 | Yorum: 1

Pazar Konuşmaları Pazar Konuşmaları

Pazar Konuşmaları, Falih Rıfkı Atay’ın 1941 ile 1950 yılları arasında Ulus, Cumhuriyet, Yeni İstanbul ve Dünya gibi çeşitli gazetelerde yazdığı yazılardan, yazar tarafından derlenerek oluşturulmuştur.

Puan: 7.7 | Yorum: 2

Son Kuşlar Son Kuşlar

Sait Faik Abasıyanık’ın Son Kuşlar kitabındaki hikayeler ekseriyetle Adalar’a, balıkçılara, işinin ehli fakir insanlara, ölümü bekleyen yaşlılara, şuh kadınlara ve zavallı çocuklara dairdir.

Puan: 9 | Yorum: 1

Kadınsız Erkekler Kadınsız Erkekler

Ernest Hemingway’in Kadınsız Erkekler adlı eseri, on dört öyküden oluşan bir kitaptır. Bu eserde yer alan karakterler daha çok yalnız, umutsuz, hüzünlü kimselerdir.

Puan: 7.3 | Yorum: 1

İlber Ortaylı Seyahatnamesi - Bir Tarihçinin Gezileri İlber Ortaylı Seyahatnamesi - Bir Tarihçinin Gezileri

Türkiye’de "tarih" denince akla ilk gelen isimlerden biri olan İlber Ortaylı’nın gözünden dünya nasıl gözükür?

Puan: 6.9 | Yorum: 5

İnsan Nedir İnsan Nedir

Mark Twain’in İnsan Nedir eseri, Yaşlı Adam ile Genç Adam arasında geçen insana dair bir diyalogdur. Bu diyalogda Yaşlı Adam “bilge kişi”yi, genç adam ise öğrenciyi temsil eder.

Puan: 8.6 | Yorum: 2

Mülksüzler Mülksüzler

Mülksüzler, ütopik bir romandır. Bu roman Urras ve Anarres denilen ve birbirlerinin uydusu olan iki gezegen arasında geçer.

Puan: 8.1 | Yorum: 4

Beren ile Luthien Beren ile Luthien

Beren ile Luthien, J. R. R. Tolkien’in notlarından ve taslaklarından oluşturulmuştur; yani Tolkien, Beren ile Luthien adında müstakil bir kitap çıkarmamıştır.

Puan: 8.2 | Yorum: 3

Türk İkizleri Türk İkizleri

"Türk İkizleri" Cahit Uçuk tarafından yazılmış ve 1958 yılında Milletlerarası Çocuk Kitapları Birliği Hans Christian Andersen Yarışması ödülünü almış bir çocuk romanıdır.

Puan: 8.5 | Yorum: 2

Toprak Uyanırsa Toprak Uyanırsa

Toprak Uyanırsa kitabı, çökmüş bir imparatorluğun ardından yepyeni bir devlet kuran bir milletin yaşadığı dönemin yaklaşık elli yıl sonrasını anlatır.

Puan: 8.1 | Yorum: 14

Arılar Ordusu Arılar Ordusu

Arılar Ordusu, bir çocuk hikayesidir. Bu hikaye, Nemrud’u öldürmüş tek kanatlı bir arı hakkındadır.

Puan: 6 | Yorum: 2

Gölgesizler Gölgesizler

Gölgesizler romanı, adı bilinmeyen bir köyde geçer. Bu öyle bir köydür ki, buradan gizemli bir şekilde bazı köylüler kaybolmakta, sonra yine aynı gizemle ya köye dönmekte ya da hiç geri dönmemektedir.

Puan: 8.3 | Yorum: 16

On Beş Türk Masalı On Beş Türk Masalı

On Beş Türk Masalı kitabı on beş adet masal içermektedir. Kitap, dokuz yaşındaki ve bu yaşın üzerindeki çocuklara hitap eder.

Puan: 8.7 | Yorum: 2

Yılkı Atı Yılkı Atı

Yılkı Atı, bir yandan köylülerin hayvanlarla kurduğu çıkar ilişkisinin acımasızlığını anlatır; diğer yandan ise özgürlük hissini tadan hayvanların bir daha asla eskisi gibi olamayacağını söyler.

Puan: 7.7 | Yorum: 58

Annabel Lee Annabel Lee

Annabel Lee, Edgar Allan Poe’ye ait bir şiir kitabıdır ve içerisinde kırk bir şiir barındırır.

Puan: 8.5 | Yorum: 2

Yeni Hayat Yeni Hayat

Yeni Hayat şiir kitabında yer alan otuz iki şiir, Ziya Gökalp’in sosyal inkılâp hakkındaki düşüncelerin manzum bir şekilde ifade edilmesinden ibarettir.

Puan: 7.9 | Yorum: 2

Kızıl Elma Kızıl Elma

Ziya Gökalp, Kızılelma şiir kitabında, hiçbir sanat kaygısı gütmeden, Türkçülük düşüncelerini anlatmıştır.

Puan: 8.5 | Yorum: 2

Kalpaklılar Kalpaklılar

Kurtuluş Savaşı’nı yakından bilen Samim Kocagöz, romanındaki kişilerin çoğunun gerçek hayattan alınma olduğu bilgisini vermektedir. Bu nedenle, o dönemin ruhunu anlamak için, Kalpaklılar adlı romanın iyi bir kaynak olduğu söylenebilir.

Puan: 8.1 | Yorum: 3