Toprak Uyanırsa

Toprak Uyanırsa
Kitabın Yazarı:Şevket Süreyya Aydemir Kitap Türü:Yerli Romanlar Yayınevi:Remzi Kitabevi Yayınlandığı Yıl:1963 Sayfa Sayısı:440 ISBN:9789751401615 Kitap Puanı:7.6 / 10 | Yorum: 15

Fiyat Listesi / Satın Al

YazarOkur:bedava al e-kitap,pdf,epub: *

7.6
Berbat Sıkıcı Ehh işte Güzel Harika
Güzel
Giriş Yap Üye Ol

Toprak Uyanırsa - Şevket Süreyya Aydemir

Puan Tablosu

Arka Kapak Bilgisi

Toprak Uyanırsa Özet

Toprak Uyanırsa romanı, Ankara'nın kenar mahallelerinde yaşayan emekli bir öğretmenin ruhî bunalımları ile başlar. İsmi belirtilmeyen bu öğretmen, toplumda artık eskisi gibi saygı görmemekte, ziyaret ettiği devlet dairelerinde hoş karşılanmamaktadır. Aldığı emekli aylığı da öğretmene yetmemektedir. Bu nedenle öğretmen, mahallesindeki bakkala, manava görünmeden eve gitmeye çalışmaktadır. Nihayet öğretmen, tekrar atanmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurur. Böylece, Sakarya nehri yakınlarındaki Keltepe adlı köye öğretmen olarak atanır.

Öğretmen, bir kağnı arabasıyla köye gelince hayal kırıklığına uğrar; çünkü köy, bataklığın içinde sessiz, ıssız ve harap bir haldedir. Sokaklarda kimsecikler yoktur. Evler sanki yıkılmak üzeredir. Köy, pistir ve kötü kokmaktadır. Köyün okulu, kerpiçten yapılmış iki odalı bir yapıdır ve faaliyette olmadığı için muhtar tarafından ahır olarak kullanılmaktadır. Öğretmen, bir an önce köyden kaçmak için planlar kurmaya başlar. O, burayı "Ekmeksizköy" olarak adlandırmıştır artık.

Ertesi gün öğretmen, köyün civarındaki bir su kaynağını gezer ve buranın Frigyalılardan kalma bir yapıya ev sahipliği yaptığını keşfeder. Kaynağın civarı, antik dönemlerden kalma bir tapınağın kalıntılarıyla çevrilidir. O anda öğretmen, bu bataklığın eskiden var olmadığını, sonradan oluştuğunu fark eder. Dolayısıyla bu bataklık, tekrar kurutulabilir ve köyün civarı tekrar tarıma açılabilir. Zaten burası, zamanında bir tarım kenti olan Gordiyon'a yakındır. Demek ki Keltepe'nin bulunduğu topraklar, tarım için oldukça elverişlidir. Bu topraklarda tekrar tarım yapılabilmesi için ilk iş, bataklığın kurutulmasıdır. Öğretmen, derhal harekete geçer ve birtakım önemli kişilerle temas kurar. Öte yandan, köydeki arkadaşlarıyla köy okulunu restore etmeye çalışır.

Öğretmen köye geldiğinde onu ilk karşılayan Hafız'dır. Hafız, Ankara'dan bir kumar davası sebebiyle kaçmış ve Keltepe'ye yerleşmiştir. Burada müezzinlik yapmaktadır; ancak, köy imamı yatalak olduğu için imamlık vazifesi de Hafız'a kalmıştır. Hafız, Öğretmen'e her işinde yardımcı olmakta, daima onun yanında bulunmaktadır. Bu ikisini, Sarı Çavuş tamamlamaktadır. Asker mizaçlı bu adam, tıpkı Hafız gibi, Öğretmen'e yardımcı olmaktadır. Üçünün önderliğinde köy okulu restore edilir. Öğretmen'in girişimleriyle Polatlı'dan da birtakım okul malzemeleri, sıra ve masa getirtilir. Böylece, burası artık bir ahır değil, bir dershane olur. Kısa zamanda da eğitime başlanır.

Öğretmen, bir yandan eğitim işlerini yoluna koymaya, bir yandan da köylüyle iyi ilişkiler kurmaya çalışır; çünkü köyde tutunmanın ve iyi eğitim vermenin yolu, köylüyle iyi ilişkiler kurmaktan geçer. Bazı köylüler, özellikle de Muhtar, Öğretmen'e karşı biraz mesafelidir. Köyün yatalak imamı ise Öğretmen'i destekler. İmam Öğretmen'e şu tavsiyede bulunur: "Eğer köy mamur edilmezse, köye üniversite de kurulsa kıymeti yoktur. Önce bu sefil ve perişan köy kalkındırılmalıdır." Böylece Öğretmen, eğitimin yalnızca çocuklar için değil, bütün bir toplum için olduğunu anlar ve buna göre hareket eder. Okulda yetişkinlere akşam dersleri verir. Fakat Öğretmen'in en çok uğraştığı mesele maarif işleri değil, köyün kalkındırılmasıdır. Başka bir deyişle, Ekmeksizköy'ün Ekmekliköy yapılmasıdır.

Öğretmen'in yoğun çabaları, köylülerin desteği, Polatlı ve Ankara'daki bazı önemli kişilerin de yardımlarıyla Keltepe'nin bataklığı kurutulur. Genç mühendisler, bu işte önemli görevler üstenirler. Ardından, çorak Keltepe köyünde 30.000 ağaçlık bir orman oluşturma işine girilir. Köyün çeşitli yerlerinde kuyular açılarak yeraltında bulunup eskiden bataklığı besleyen temiz su şimdi yüzeye çıkarılır.

Şeker fabrikasından gelen bir mühendis, Keltepe toprağının şeker pancarı üretimi için uygun olduğunu söyler ve burada pancar yetiştirmeyi tavsiye eder. Köylüler bu teklifi kabul edip üretime başlarlar. Böylece köy, onlarca yıl sonra ilk defa yüklü miktarda paraya kavuşur. Mühendislerden Ayhan Bozkır'ın öncülüğünde, yılda yalnızca 40-50 litre süt veren inekler iyileştirilir; Erzurum ve Kars'tan da inek getirilir. Böylece Keltepe'nin inekleri yılda en az 2000 litre süt verebilir hale gelir. Bazı inekler ise günde 16 litreye kadar süt verebilmektedir.

Köyün çevresindeki tepeler, üzüm bağları haline getirilir. Köye gelen bir Trakyalı da, sebze ve bostan yetiştirme konusunda köye öncülük yapar ve köylüyü eğitir. Artık Keltepe köyü, çevre köylerin kıskandığı zengin bir köy olur. Hükümet yetkilileri de, bu köyün başarılarını yakından takip ederler.

Keltepe köyü, mühendisler tarafından tekrar planlanır. Yeni bir okul, yeni bir cami ve yeni evler yapılacak; yani yeni bir köy inşa edilecektir. Böylece Keltepe köyü, kalkınmada örnek bir köy haline gelecektir.

Nihayet Keltepe köyü de yenilenir ve köy halkı yeni evlerine geçerler. Köyün adını da değiştirip Keklikpınarı yapılır. Köy meydanına Frigya kalıntılarından bir anıt dikerler. Köyün açılışı valinin ve diğer hükümet yetkililerinin katılımı ile olur. Öğretmen, dört yıl gibi kısa bir sürede, içinde yaşanması dahi imkânsız bir köyden çevre köylerin imrendiği, Türkiye'nin yakından takip ettiği, hatta Amerika ve İngiltere'den inceleme heyetlerinin ziyaret ettiği bir köy çıkarmayı başarmıştır. Bundan dolayı vali, köyün açılışında kurdele kesme onurunu Öğretmen'e vermek ister. Açılışı Öğretmen yapar. Daha sonra Öğretmen, köye ilk geldiği zamanlarda hemen kaçmak istediği bu yere ailesi ile birlikte yerleşir. Hayatının son yıllarını burada geçirir.

Toprak Uyanırsa kitabı, çökmüş bir imparatorluğun ardından yepyeni bir devlet kuran bir milletin yaşadığı dönemin yaklaşık elli yıl sonrasını anlatır. Tarih, 1950'ler ve 60'lardır. Yani bu dönem, köyden kente göçün başladığı, böylece kentlerde gecekondu mahallelerinin oluştuğu bir dönemdir. Yeni bir devlet kurulmuş, toplum hayatında birçok inkılaplar yapılmıştır; ancak köyler hala harap haldedir ve kendi haline terk edilmiştir. Romanda anlatıldığına göre; "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" kitabından ilham almış emekli bir öğretmen, inkılapçı bir tavırla bu köylerden birine atanır ve burada köklü değişimler yapar. Bu değişim ise, Türk köylüsünün girişimci ve cesur mizacını uyandırmak, onlara kaybetmiş oldukları özgüvenlerini geri vermekle mümkün olmuştur. Aynı ruh, bütün ülkede uyandırıldığı takdirde, Türkiye'de kalkınma hızlanacak ve tahmin edilemez derecelere ulaşacaktır. Tıpkı Ekmeksizköy'de olduğu gibi... Dolayısıyla, romanda söylenmeyen ama romanın yazıldığı dönemin şartları göz önüne alındığında yazarın vermek istediği mesaj şöyledir: "Eğer köyler geliştirilir ve köylülere iş sahaları açılırsa, köyler kalkınacak ve şehri besleyen bir kaynak haline gelecektir. Köyden kente göç de duracaktır. Böylece şehirlerde gecekondu sorunu ortadan kalkacaktır. Kentte ise, dışa bağımlılık azalacak, Türk köylüsünün ürettiği ürünler işlenecektir. Sonuç olarak, hem köy hem de şehir kalkınacak; kazanan tüm Türkiye olacaktır."

Editör: Murat ASLAN

Toprak Uyanırsa Konusu

Şevket Süreyya Aydemir’in ilk olarak 1963 yılında yayınlanan romanı olan Toprak Uyanırsa bir öğretmen ile köylüler arasında yaşanan olayları ele alır. Romanda yer alan ilişkiler köylü ile aydın kesim arasında yaşananlara ışık tutmuş ve sonrasında birçok esere de ilham kaynağı olmuştur.

Toprak Uyanırsa kitabı bir anlamda emekli olmuş bir öğretmenin anılarından oluşur. İlgili öğretmen hayatı boyunca hayal ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirememiş, emekli olduktan sonra aslında ne kadar boş bir hayat yaşadığının farkına varmıştır. Bunun üzerine emekli öğretmen Ekmeksizköy’e gelir ve burada yeniden öğretmenlik yapmaya başlar.

Emekli öğretmen ilk başlarda köyün vahim halini görünce olumsuzluğa kapılır. Dönüp dönmeme arasında bir ikilem yaşarken köy insanının iyi bireyler olması nedeni ile köyde kalmaya ve mücadele etmeye karar verir. Köy muhtarının da yardımı ile kendisine bir yapılacaklar listesi oluşturur.

Öğretmen ilk olarak okulu ele alır ve okulu bir düzene sokarak gerçek bir eğitim yuvası haline getirir. Daha sonra köyün en büyük sorunlarından bir tanesi olan bataklığı kurutmak için çalışma başlatır ve bunda başarılı olur. Bunlar dışında köylünün eğitimi ile de ilgilenir ve köye yeniden çeki düzen verir.

Tüm bunlar köy içinde bir kalkınmaya neden olur ve Ekmeksizköy bir anda modern bir köy haline gelmeye başlar. Tüm bu olanlar öğretmeni iyice gururlandırır ve tüm hayatını boş bir şekilde geçirme hissini ortadan kaldırır.

Toprak Uyanırsa Soruları ve Cevapları

Toprak Uyanırsa kimin eseri?

Şevket Süreyya Aydemir

Toprak Uyanırsa türü nedir?

Yerli Romanlar, Tarihi, Günlük / Anı

Toprak Uyanırsa kaç sayfa?

440

Toprak Uyanırsa Yorumları

böylelerini köylerden uzaklaştırdılar cehaletin boy göstermesine neden oldular böylece cahil köylüyü koyun gibi gütmeye başladılar

27-11-2016 21:09

ders niteliğinde bir roman herkesn okuması gerek bilinçlenme açısından mükemmel

14-12-2016 13:13

tüm köylülerin okuması gereken ama okuyan köylü nerede bu zamanda zaten bunu da açıklamış kitapta

15-01-2017 17:44

anafikri çok güzel verdiği mesaj da kitap yıllar önce yazılmış ama belliki kimse okuyup ders almamış

04-02-2017 22:00

mutlaka okunması gereken bir kitap saçma kitapları tavsiye edeceklerine okullarda bunu tavsiye etsinler

19-02-2017 20:20

ve bir öğretmen gelir, hayat değişir. günümüzde ihtiyaç var böyle öğretmenlere

baturaybozkurt • 28-02-2017 15:14

öğretmen toprak uyanırsa özeti istedi o yüzden okudum çok beğendim doğrular bu kadar açıkken neden hep yanlışları yaparız anlamıyorum

14-04-2017 19:20

çok güzel ve eğitici bir kitaptı ama çok pahalı imkanımız olmuyor lütfen bu tarz kitapları daha ucuz yapın

11-06-2017 22:21

kitabın hikayesi çok güzel bunu dizi yapsalar tutar hem eğitici hem de güzel

05-11-2018 17:22

romanın ana fikrini yazabilir misiniz kısa olması gerekiyor uzun olunca anlayamıyorum

17-11-2018 00:25

oldukça bilgilendirici dönemi güzel anlatmış örneklemeleri güzel konusu güzel okunması gerekir diye düşünüyorum

15-01-2019 17:00

ben de toprak uyanırsa özet ödevi için buradayım ve aradığımı buldum çok teşekkür ederim elinize sağlık

22-06-2019 18:09

toprak uyanırsa konusu güzel ama kitap çok sıkıcı gereksiz uzatılmış bir hikaye bence

01-01-2020 21:56

içerik olarak mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi özellikle köy okullarında zorunlu olmalı

15-10-2022 16:47

keşke çiftciler bu kitabı okusa

27-12-2023 13:20

Toprak Uyanırsa Suyu Arayan Adam Tek Adam en iyi kitaplar yeni çıkan kitaplar en çok satan kitaplar okunması gereken kitaplar en çok okunan kitaplar 100 temel eser bedava kitap editör ol kitap bağışı Gün Olur Asra Bedel Tutunamayanlar Acımak Camdaki Kız 1984 Hayvan Çiftliği Sokrates'in Savunması Uzun Hikaye Alice Harikalar Diyarında Haritada Kaybolmak Kraliçeyi Kurtarmak İçimdeki Müzik Çalıkuşu Çocuk Kalbi Küçük Kara Balık İntibah Bülbülü Öldürmek Beyaz Zambaklar Ülkesinde Don Kişot Sineklerin Tanrısı Toprak Ana İnce Memed Satranç İki Şehrin Hikayesi Vadideki Zambak İçimizdeki Şeytan Sergüzeşt Beyaz Gemi Araba Sevdası Yaban İnsan Ne İle Yaşar Küçük Prens Dönüşüm Beyaz Diş Saatleri Ayarlama Enstitüsü Fareler ve İnsanlar Sol Ayağım Suç ve Ceza Sefiller Simyacı Şeker Portakalı Kürk Mantolu Madonna Pembe İncili Kaftan Esir Şehrin İnsanları Üç Anadolu Efsanesi Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik Yeraltından Notlar Sait Faik Seçme Hikayeler Rüzgarı Dizginleyen Çocuk Sabahattin Ali Bütün Öyküleri Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu Ahmet Ümit Ahmet Batman Ayşe Kulin İskender Pala Canan Tan Dostoyevski Elif Şafak Jojo Moyes Kahraman Tazeoğlu Memduh Şevket Esendal Orhan Kemal Peyami Safa Sabahattin Ali Sarah Jio Tarık Buğra Victor Hugo Zülfü Livaneli Çocuk Kitapları Romantik Aşk Kitapları Erotik Kitaplar Öykü Hikaye Kitapları Yabancı Romanlar Macera Kitapları Tarihi Kitaplar Yerli Romanlar Polisiye Kitaplar Komik Kitaplar Bilim Kurgu Kitapları Korku Kitapları Fantastik Kitaplar Kişisel Gelişim Kitapları Gerilim Kitapları Psikoloji Kitapları Şiir Kitapları Politik Kitaplar Gizem Kitapları Kadın Erkek İlişkisi Tiyatro & Oyun Kitapları Felsefe Kitapları Biyografi Kitapları Beslenme Diyet Kitapları Din / Tasavvuf Kitapları Günlük Anı Kitapları Deneme Kitapları