Şu Çılgın Türkler

Şu Çılgın Türkler
Kitabın Yazarı:Turgut Özakman Kitap Türü:Tarihi Yayınevi:Bilgi Yayınevi Yayınlandığı Yıl:2005 Sayfa Sayısı:748 ISBN:978975220127x Kitap Puanı:9 / 10 | Yorum: 16

Fiyat Listesi / Satın Al

YazarOkur:bedava al D&R:239,40 TL BKM:262,50 TL e-kitap,pdf,epub: *

9
Berbat Sıkıcı Ehh işte Güzel Harika
Harika
Giriş Yap Üye Ol

Şu Çılgın Türkler - Turgut Özakman

Kitap Türü:Tarihi, Yerli Romanlar

Puan Tablosu

Arka Kapak Bilgisi

Şu Çılgın Türkler Özet

20. yy.da dönemin büyük güçleri olan Emperyalist devletlere karşı yapılan mücadeleyi anlatan bu muhteşem roman Turgut ÖZAKMAN’ın çok büyük emeği ve uzun süreli çalışması ile Türk Tarihine kazandırılmış bir başyapıt. Kurtuluş Savaşını ve Milli mücadele ruhunu anlamak adına, NUTUK’TAN sonra her Türk’ün okuması gereken bir kitap. Çok fazla canlı tanık ile on yılı aşkın bir süre ile röportaj yapan ÖZAKMAN, canlı tanıkların yanı sıra yüzlerce tarihi belgeyi tarayarak, tarih kitaplarında henüz hiç yer almamış bilgilere yer vermiş. Kitabı okurken Atlarımızın mücadeleci ruhunu, tüm imkânsızlıklara karşı verilen mücadeleyi duyumsarken gözyaşlarıma hâkim olamadım. Görünen düşmanlar İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ermeniler, Yunanlılar… Birde buzdağının görünmeyen yüzünde; İstanbul Hükümeti (Vahdettin ve Damat Ferit Paşa kışkırtmaları),Hilafet ve Saltanat yanlısı din adamları, İngiliz, Amerikan, Fransız mandası isteyen Osmanlı aydınları (ki mücadeleyi anlamak bir yana Mustafa Kemal ile alay ediyor, halk ile dalga geçiyorlar.) Ankara Hükümeti ile birlikte gibi hareket eder görünüp, dış güçlerle gizli anlaşma yapanlar, farklı planlar kuranlar… Görüldüğü gibi düşman her yerden saldırırken, bir an olsun umutsuzluğa kapılmayan Mustafa Kemal ATATÜRK gibi bir lider kaç ulusun başına nasip olur?

Ne kadar şanslı bir ulus olduğumuzu görelim ve yakın tarihimizi iyi öğrenelim. Bu kitap yıllardır sıkılarak okuduğumuz tarih kitaplarının çok ötesinde. Tüm yaşanılanları bir film gibi gözler önüne seriyor. Mutlaka alıp okunmanızı tavsiye ediyor ve kitabın özeti ile sizleri baş başa bırakıyorum…

1918 Yazında tahta geçen 36.padişah VI. Mehmet Vahdettin tahtının geleceğini dönemin süper gücü olan İngiltere’ye bağlıyordu ve bir an önce yönetimi devralmalarını istiyordu. Tüm ordular terhis edilmişti. İngiltere ise bir tampon devlet olarak gördüğü Yunanistan’ı Osmanlı topraklarının varisçisi addetmişti. Yunan orduları Ege bölgesine geldi ve kanlı bir kıyım başladı. Yüzyıllardır devam eden barış sona erdi. Daha önce İtalyanlara vaat edilmiş olan İzmir Bölgesinin Yunanistan’a verileceği resmen açıklandı. Yunanistan’ın “Megae İdea ”hayali (Helen topraklarını tekrar kazanma) bu küçük devletin yayılmacı politikasını alevlendirdi ve akabinde Yunalılar İzmir’i işgal ettiler. Hasan Tahsin’in düşmana ilk kurşunu sıkması ile düşmana karşı verilecek olan amansız mücadele başlamış oluyordu. Mustafa Kemal 9.kol ordu komutanı olarak 19.Mayıs 1919 günü Samsun’a çıktığında, Türk mücadelesini Times dergisi; Tüm cihan kuvvetlerine karşı bir milli mücadele ruhunu başlatmanın çocukça bir hayalden öteye geçemeyeceğine değinerek sayfalarında yer verdi. Adeta bu direnişi alaya aldı. Sadece yabancılar değildi bu direnişi hayalci bulan. Umudu Amerika’da, İngiltere de Fransa’da arayan dönemin aydınları büyük bir kibirle karşılarlar bu direnişi.

12 Ocak 1920 ‘de Ankara’nın baskısı ile Milli Ant ( Misak-ı Milli )kararlarını İstanbul Hükümeti kabul etti. Milli Ant’ın özü şuydu.”Bölünmez, bağımsız, çağdaş bir Türkiye.”

Vahdettin Sadrazamlığa Damat Ferit’i getirdi ve Milli Mücadelecilere isyancı gözüyle bakarak onları durdurmalarını istedi. Damat Ferit, Dürrizade Abdullah Efendiye bir fetva yayınlattırdı. Milli Mücadeleye katılanların günahkâr olduklarını, milliyetçileri öldürmenin caiz olduğunu yazdırdı ve bu fetvaları Ermeniler, Yunanlılar ve Hürriyet ve İtilaf partisinin adamları tarafından her yere dağıttırdı.

Birçok milletvekili ve subay İstanbul’dan kaçarak Ankara’ya geldiler. Bu grubun arasında; Dr. Adnan ADIVAR, Halide Edip ADIVAR, Albay İsmet Bey, Yunus NADİ, Harbiye Nazırı Fevzi ÇAKMAK yer almaktaydı.

23 Nisan 1920 ‘de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Son Osmanlı Mebuslar meclisinden katılan milletvekilleri ile birlikte açıldı ve Milli Antta belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere tüm gücüyle çalışmaya başladılar. Bu arada İstanbul Harp divanı Mustafa Kemal ve kadrosunu idama mahkûm etti. Vahidettin bu kararı hemen onayladı ve ayrıca Mustafa Kemal’in rütbesini yarbaylığa indirdi. Bununla da yetinmeyen İstanbul Hükümeti, Yunan Ordusunun ilerlemesi için hutbe okutturdu. Dua edilmesini istedi. Trakya, Balıkesir, Bursa, Uşak illerine kadar ilerleyen Yunanlılara açıkça destek verdi. “Yunanlıların ilerleyişi Hükümetimiz programına uygundur.”Denildi.(-Ne kadar talihsiz bir durum-)

İngiltere’nin bütün isteklerine boyun eğen İstanbul hükümeti, tarihte eşi benzeri görülmemiş maddeleri ile ün salmış SEVR anlaşmasını da kabul etti. Bu anlaşma ile özetle artık Türkiye, Türk hakları diye bir şey kalmayacak, bu büyük millet, İngiltere ne isterse onu yapacaktı. Anadolu toprakları, Fransa, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Ermenistan’a pay edilecek. Boğazlar ayrı bayrağı bulunan bir milletler komisyonunca idare edilecek. Kapitülasyonlar ağırlaştırılarak uygulamaya konulacaktır. Başkan Lloyd GEORGE “Türkler tarih sahnesinden siliyor diye üzülecek değiliz.” Açıklamasını yapar.(The Times 25.05.1920)

Bu sırada Doğu Cephesinde bulunan Kazım KARABEKİR Paşa, Ermenileri Doğuda yenilgiye uğratır. Sarıkamış ve Kars’ı geri alır. Artvin ve Gürcistan’ı barışçıl yolla geri alır. Dolayısı ile bir cephe kapanır ve Sovyetler Birliği ile bağlantı kurulur.

Batı Cephesinde ise Yunan Orduları, Bursa’dan Eskişehir’e doğru ilerlerken, Kuva-i Seyyehare adı verilen en kalabalık çetenin komutanı olan Çerkez Ethem, Türkiye Millet Meclisi’nin kurmak istediği düzenli orduya katılmak istemez ve ayaklanır. Henüz yeni kurulmakta olan Türk Ordusu bir taraftan Yunan ordusunu durdurmaya çalışırken diğer taraftan da Çerkez Ethem Ayaklanması ile uğraşır. Ne sayısı ne teçhizat bakımından yeterli olmayan Türk Ordusunun başarısız olmasını temenni edenler az değildir. Bütün bunlara rağmen Türk Ordusu Yunan Ordusu püskürtür. (6-11 Ocak I.İnönü Savaşı)

Ethem Yunanlılardan yardım ister ve Yunan Ordusuna tabi olur. (Görüldüğü gibi iç düşmanlar çoktur. Bir taraftan da içimizdeki hainler ile mücadele edilmektedir.) Bütün bunlara rağmen Yunan ordusunu bozguna uğratan Türk düzenli ordu birliklerine ve TBMM Hükümetine halkın güveni artar. Ankara da mecliste tartışmalara rağmen, anayasa şartnameleri onaylanır. Bunlardan bir tanesi doğrudan rejim ile ilgilidir. Her ne kadar saltanatçıları ve hilafet rejimleri savunucularını ürkütse de “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.” Maddesi ile birlikte yeni ana yasa kabul edilir. Bu; Padişahın Allahın gölgesi olarak kabul edildiği, yüzyıllardır halkı kul olarak gören inancın yıkılması ve artık milletin kendi demokratik haklarını kazanarak yönetilmesi anlamına gelmektedir.

Sevr Anlaşmasını uygulamaya koymanın zor olacağını anlayan Batılı devletler, şartların biraz daha yumuşatılmasını sağlamak amacıyla Londra’da bir konferans düzenlemeye karar verdiler. Bu konferansa Ankara Hükümetini de çağırdılar.

Ethem ve ordusu İzmir’de Yunan ordusu lehine propagandalar yaparak, Batıya asla karşı koyulamayacağını düzenli teçhizatlı Yunan ordusu karşısında Türk ordusunun bir saat içinde bozguna uğrayacağını anlatmaya başladı.

Osmanlı Türk aydınlarından olan Ali Kemal’de Batı güçleri karşısında asla başarılı olamayacağımızı, imkânlar ve gidişat neticesinde bu güçlere karşı koymanın anlamsız olduğunu anlatan demeçler verir.

Bu sırada Londra’da bulunan dışişleri bakanı, Bekir Sami Bey, Fransızlarla barış yapılmasını sağlayacağını düşünerek gizli bir anlaşma imzalar. Ancak daha sonra bu anlaşma Ankara Hükümeti tarafından” Milli Ant” kararlarına aykırı bulunarak fesih edecektir.( Farklı fikirlerde olan bazı kişiler, sömürgeci devletlerle her fırsatta çıkarları doğrultusunda sinsice yakınlık gösterme amacındadır.)

Tüm bunlar olurken Sovyet Rusya ile Türklerin görüşmelerinden rahatsızlık duyan Lloyd GEORGE savaşmaya zaten çok hevesli olan Yunanlılara tam destek verdiğini açıklar. Rusya ile Moskova Dostluk Anlaşması imzalanır. Boğazların ve İstanbul’un güvende kalması için bu cephelerde Türk ordusuna silah ve cephane yardımı yapmayı ve yılda on milyon ruble vermeyi kabul eder. (Bu savaşında seyrini belirleyen önemli bir gelişme oldu.)Fakat Yunanlılar bu olumlu gelişmeyi engellemek, Karadeniz’den Türkiye’ye ulaştırılacak her türlü yardımı engellemek ve Karadeniz’i abluka altına almak amacıyla Karadeniz’e açılır. Böylece Londra Konferansı henüz sonuçlanmadan tarihin derin sularına gömülür.

Batı kanadında ilerlemekte olan Yunan orduna karşı, Türk Askerleri; kuzeyde İnönü cephesinde mevzilenilir. Eskişehir demir yolları tamir edilerek iki büyük topun hazırlanması ile birlikte beklemedikleri bir direnişle karşılaşan Yunan Ordusu büyük bir darbe alır. Süngüsü olmayanlar, tüfeklerinin dipçikleri ile silahı olmayanlar ellerindeki her şeyi ortaya koyarak savaşır. Öylesine savaşılır ki 3. Tümenin 3.kolordusunun tüm komutanları ölür. Komutanlar da canları pahasına ileri mevzilerde savaşır.

Her cephede canları pahasına, tüm güçlerini ortaya koyarak savaşmış bir milletin, azim ve kararlılığı ile kazandığı büyük bir savaştır KURTULUŞ SAVAŞI.

Kimlerle Savaşıldı?

Emperyalistlere karşı savaşarak; Türklerin hiçbir güce karşı boyun eğmeyeceğini, ispatlayarak, sömürgeci devlerin işgallerine karşı koydu.

İstanbul Hükümetine karşı savaşarak; Türklerin asla esaret pazarlığı yapan, ülkesinin geleceğini düşünmeyen bir hükümetin parçası olmayacağının göstergesi oldu.

Osmanlı Aydınlarına karşı savaşarak; Batı devletlerin hayranlığı içerisinde nemalanmaya çalışan, halkı aşağılayan zihniyete karşı koyarak milli benliğini yükseltti.

Cahil Çetelere karşı savaşarak; çıkarlarına ters düştüğünde, vatan bütünlüğünü hiçe sayarak saf değiştirebilen hainlere karşı koydu.

Din Simsarları ile savaşarak; dini politik ve kişisel çıkarlara alet eden zihniyete karşı koydu.

Çağdışı Teokratik rejiminin kulluk anlayışı altında yüzyıllardır ezilmiş olan halkın, uyanışının bir simgesi olmuş, BÜYÜK BİR ONUR MÜCADELESİDİR KURTULUŞ SAVAŞI.

Ne Mutlu Türküm diyene…

Ne mutlu vatanının, ecdadının kıymetli hatırasını unutmayan Türk evlatlarına…

Şu Çılgın Türkler Konusu

Türk edebiyat dünyasının en fazla satan romanlarından bir tanesi olan Turgut Özakman’ın Kurtuluş Savaşını anlattığı Şu Çılgın Türkler ilk olarak 2005 yılında yayınlanmıştır. Çok uzun süre çok satanlar listesinde yer alan ve büyük beğeni toplayan kitap Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan en iyi roman olarak kabul edilmektedir.

Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler romanında ilk olarak 1914-1920 yılları arasında yaşananları ve Türkleri Kurtuluş Savaşına sürükleyen süreci okurlarına anlatmaktadır. Bu bölümden sonra Yunan Büyük Taarruzu adı altında Kurtuluş Savaşını anlatmaya başlayan ünlü yazar, bu bölüm boyunca Mecliste yaşananları, İnönü, Kütahya Eskişehir savaşlarının detaylarını okurları ile paylaşıyor. Daha sonraki bölümde Kurtuluş Savaşının kazanılmasını sağlayan Türk Büyük Taarruzu’nu anlatılıyor. Bu bölümde Büyük Taarruz ve öncesindeki hazırlık süreci detaylı olarak sunuluyor.

Şu Çılgın Türkler kitabı Turgut Özakman’ın uzun süren araştırmaları ile ortaya çıkmış mükemmel bir eserdir. Turgut Özakman kitabın yazım sürecinde bir çok belge toplamış ve savaşın yaşandığı yerleri teker teker gezerek en ince ayrıntıları bile kitabına aktarmıştır.

Şu Çılgın Türkler Soruları ve Cevapları

Şu Çılgın Türkler kimin eseri?

Turgut Özakman

Şu Çılgın Türkler türü nedir?

Tarihi, Yerli Romanlar

Şu Çılgın Türkler kaç sayfa?

748

Şu Çılgın Türkler Yorumları

hocamız mükemmel yazmış uzun zaman önce okumuştum hala kütüphanemde durur arada alıp okurum

03-09-2015 21:51

ben okurken ağlamıştım mükemmel bir kitaptı turgut özakmana allah rahmet eğlesin dualarımız onunla

06-09-2015 21:43

defalarca okuyabileceğim bir eser ilk okuduğumda ağlamıştım ikinci kez okuduğumda da aynı tadı aldım tüm gençlerin okuması gerekiyor

29-12-2015 20:11

sağolun güzel bir kitap allah rahmet eylesin 📚

10-01-2016 17:50

yazandan allah razı olsun

16-11-2016 14:32

şu ara okuduğum kitap. tek kelime ile; mükemmel..

20-11-2016 23:28

özeti biraz karışık geldi siz yazabilir misiniz (zahmet olacak ama )

06-02-2018 21:18

kitap gercekten guzel tarihimizi anlatiyor tarihini bilmeyem bir toplulukta asla gelisemez

01-03-2018 20:45

bu kitapta vahdettin hakkında yanlış şeyler yazılmış bende şimdi bunu düzeltiyim.atatürkün bir sözü var ve eminim bu sözü siz bilmiyorsunuz atatürk sultan vahdettin öldükten sonra 'dünyanın en dürüst ve namuslu bir devlet adamını kaybettik' dedi.vahdettin ölmeden öncede atatürkü dolmabahçe sarayına çağırarak 'paşa bu ülkeyi sen kurtarabilirsin'dedi şimdi atatürke bu görevi vahdettin vermiş niye idam edilsin onayını onaylasınki . bu aradada tarih ile yazılmış saçma şeylere inanmayın en doğrusunu en iyisini bulana kadar inanmayın.eğer şüpheliyseniz pelin çift ile gündem ötesini dinleyin ve izleyin.bu size tavsiyemdir. :)

20-05-2018 11:52

roman, oldukça büyük bir hacme sahip olmasına rağmen çok sürükleyici ve merak uyandıran bir anlatıma sahip olduğu için kolaylıkla okunmaktadır. yazar, romanda yer alan olayların tarihi gerçeklere uygun olduğunu belirtmek için, kişi ve olayların hakiki resimlerini paylaşmıştır. bu usul, roman tekniği açısından oldukça karakteristiktir. bu durum, romanı hayal aleminden uzaklaştırırken belgesel filmlere yakınlaştırmaktadır. okuyucu, kurguya dayanan edebi bir yapıt değil de, sanki sürükleyici bir tarih kitabı ya da milli mücadele'de bulunmuş kişilerin hatıra defterlerini okumaktadır. şu rahatlıkla söylenebilir ki şu çılgın türkler romanı, milli mücadeleyi anlatan edebi yapıtlar içerisinde gerek tekniği, gerekse anlatımı açısından benzersiz bir konumda yer almaktadır.

Murat • 17-08-2019 21:24

türklerin destanlarından biri de bu kitap diyebiliriz. türk istiklal savaşı üzerine yazılmış gerçek bir destan şu çılgın türkler. bazen insanın gözlerini yaşartan bazen de yüreğini gururla dolduran bir anlatı… ülkeyi en güzel şekilde bırakmak için mücadele eden ecdadın hikayesi anlatılıyor. tarihi ve unutulmaz bir kitap olarak bu destanı yıllarca sürdürmeye devam edecek şu çılgın türkler.

e.z.a • 26-02-2021 03:16

şu çılgın türkler ne zaman yazılmış bilen paylaşır mı

01-05-2022 20:29

keşke tarih kitapları da bu şekilde olsa o zaman dersi sevebilirdim

06-11-2022 14:19

efsana bir kitap okumayan yoktur okumadıysanız mutlaka okuyun bu kitaptan daha iyi kitap bulamazsınız

07-05-2023 21:48

bu kitabı bu adamın yazdığına eminmisiniz, resmi tarih yalanlarının tiyatro hali gibi geldi bana

27-09-2023 16:34

efsane bir roman ilk okuduğumda çok etkilenmiştim nutuk gibi okullarda okutulması gerek

30-03-2024 21:09

Pembe Evin Kaderi Duvarların Ötesi Diriliş Çanakkale 1915 Korkma İnsancık Korkma Dersimiz: Atatürk Romantika Şu Çılgın Türkler Çılgın Türkler Kıbrıs en iyi kitaplar yeni çıkan kitaplar en çok satan kitaplar okunması gereken kitaplar en çok okunan kitaplar 100 temel eser bedava kitap editör ol kitap bağışı Gün Olur Asra Bedel Tutunamayanlar Acımak Camdaki Kız 1984 Hayvan Çiftliği Sokrates'in Savunması Uzun Hikaye Alice Harikalar Diyarında Haritada Kaybolmak Kraliçeyi Kurtarmak İçimdeki Müzik Çalıkuşu Çocuk Kalbi Küçük Kara Balık İntibah Bülbülü Öldürmek Beyaz Zambaklar Ülkesinde Don Kişot Sineklerin Tanrısı Toprak Ana İnce Memed Satranç İki Şehrin Hikayesi Vadideki Zambak İçimizdeki Şeytan Sergüzeşt Beyaz Gemi Araba Sevdası Yaban İnsan Ne İle Yaşar Küçük Prens Dönüşüm Beyaz Diş Saatleri Ayarlama Enstitüsü Fareler ve İnsanlar Sol Ayağım Suç ve Ceza Sefiller Simyacı Şeker Portakalı Kürk Mantolu Madonna Pembe İncili Kaftan Esir Şehrin İnsanları Üç Anadolu Efsanesi Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik Yeraltından Notlar Sait Faik Seçme Hikayeler Rüzgarı Dizginleyen Çocuk Sabahattin Ali Bütün Öyküleri Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu Ahmet Ümit Ahmet Batman Ayşe Kulin İskender Pala Canan Tan Dostoyevski Elif Şafak Jojo Moyes Kahraman Tazeoğlu Memduh Şevket Esendal Orhan Kemal Peyami Safa Sabahattin Ali Sarah Jio Tarık Buğra Victor Hugo Zülfü Livaneli Çocuk Kitapları Erotik Kitaplar Romantik Aşk Kitapları Yabancı Romanlar Yerli Romanlar Fantastik Kitaplar Öykü Hikaye Kitapları Tarihi Kitaplar Macera Kitapları Korku Kitapları Polisiye Kitaplar Gizem Kitapları Bilim Kurgu Kitapları Komik Kitaplar Politik Kitaplar Kişisel Gelişim Kitapları Kadın Erkek İlişkisi Gerilim Kitapları Felsefe Kitapları Psikoloji Kitapları Şiir Kitapları Günlük Anı Kitapları Tiyatro & Oyun Kitapları Beslenme Diyet Kitapları Biyografi Kitapları Din / Tasavvuf Kitapları Deneme Kitapları