İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü
Kitabın Yazarı:Sezai Karakoç Kitap Türü:Tarihi Yayınevi:Diriliş Yayınları Yayınlandığı Yıl:1967 Sayfa Sayısı:60 ISBN:9786057139528 Kitap Puanı:8.6 / 10 | Yorum: 1

Fiyat Listesi / Satın Al

YazarOkur:bedava al D&R:20,00 TL e-kitap,pdf,epub: *

8.6
Berbat Sıkıcı Ehh işte Güzel Harika
Harika
Giriş Yap Üye Ol

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü - Sezai Karakoç

Kitap Türü:Tarihi

Puan Tablosu

Arka Kapak Bilgisi

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Özet

Sezai Karakoç’un düşünce yazılarını barındıran eser, 7 numaralandırılmış bölümden oluşur. Eser, İslam ekonomisinin rahata erdirecek tek sistem olduğunu savunmakla birlikte pre kapitalist, kapitalizm, kominizim eleştirilmiştir.

Birinci Bölüm:

İslam toplumunun ekonomi alanındaki eserleri günümüze taşıyamadığımız için özgün fikirlerimizi oluşturamadığımız anlatılır. Bununla birlikte Batı’nın ekonomi anlayışından kurtulmamız mümkün olmamıştır. İslam iktisat ilmi, Batı’nın tekrarı olmaktan kendini alamamıştır.

İkinci Bölüm:

İslam hayatımızı ebediyete göre zamanlar. Ekonomi sadece bunu anlamlandırmada bir araçtır. Karakoç’un eserde vurguladığı husus ise teori pratik ayrışmadır. Sosyalizm ve liberalizm ekonomik bir yapıdan ziyade ilkedir. Kominizim ve kapitalizm sert ve aldatıcı iktisadi yapılardır. İslam, bu ilkeler gibi sert ve aldatıcı ilkeler getirmemiştir.

Üçüncü Bölüm:

Karakoç; bu bölümde üretim ve tüketim üzerinden kapitalizm ve kominizim eleştirilmiştir. Kapitalizm insana değil üretime ve tüketime bakmaktadır. Dolayısı ile sistem çarkları para için dönmektedir. Üretim ve tüketim birbirine bağlı olmakla birlikte karşılıklı artması kısır bir döngüye itmektedir. Üretime pazar yeri arayan kapitalistler bulduğu ülkeye yardım etmiştir. Bu ülkeler genellikle yarı yoksul ülkelerdir. Bu ülkelere yardım ederken karşılarına güçlü bir devlet olarak çıkmalarından da çekinmektedirler. Kominist ülkelerde ise üretim ve tüketim gitgide aralarındaki bağ kopmuştur. Adeta üretim ve tüketim birbirlerine düşmandır.

Dördüncü Bölüm:

Kominizim, kapitalizim ve İslam kıyaslanmaktadır. Kominizim; bireyin mülkiyet varlığını reddetmiştir. Mülkiyet tek elde toplamıştır. Yani tek bir bireyde toplanmıştır. Kominizimin insanlara eşit davranması ve onların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması aldatıcı bir fikirdir. Kapitalizmde bir çok eşyayı ele geçiren insan o düzenin tanrısı olmuştur. Eşyanın kaderini ele geçiren belirler. Eşya edinemeyen insan kapitalizme göre insan olarak kabul edilmemektedir. İslamda eşya ve insan Allah’a aittir. Eşya edinmenin Allah katında kuralları vardır. Eşyanın da insanda hakkı vardır. Kitaptan örnekle gidecek olursak; Allah insana hayvan kesme hakkı tanımış. İnsan kafasına göre bir hayvanı kesemez. Caiz olan ve caiz olmayan hayvanlar vardır. Kafasına göre istediği kadar hayvanı kesemez. Hayvanı istediği şekilde de kesemez. Hayvanın daha az acı duyarak kesilmesinin de bir kuralı vardır. İslam mal edinme, sosyal adalet vergisi, faiz yasağı gerekirse hakkını arayacağı bir sistem tanımıştır. Özetini verdiğimiz bu eserde yazar, ekonomi ile ilgili düşüncelerini yazmıştır. İslam toplumunun ekonomideki kuralları insana değer verirken kominizim ve kapitalizm insanı ezmeye çalışmıştır. İslam toplumunun kast sistemini yıktığını ve yoksulun gözetildiğini, zenginin yoksula yardım ettiğini söylemektedir. Kominizim ve kapitalizm böyle değildir. Kendilerini sorgulatmazlar. İnsanları oyalama eğilimindedir.

Beşinci Bölüm:

Müslümanların, malı Allah yoluna giden bir araç olarak görmeleri anlatılmaktadır. Müslüman için mal, mülk hayır işlemek için bir araçtır. Malı mülkü olan zekâtını vermelidir. Bir müslüman durumu olmayan insanları gözetmelidir.

Altıncı Bölüm:

İslamda; faiz yasağı, kazandığı paranın bir emeğe dayanması gibi kuralları vardır. Bu da liberal ve kapitalist strüktürden ayrılır. İslamiyette para kazanmanın bir adabı olduğunu belirli kurallar çerçevesinde yapıldığı anlatılmaktadır. Dinimizde faizden kazanılan para haramdır. Müslüman bir birey faize yaklaşmamalıdır. Kapitalizm ve komünizmde kuralsızlık hakimdir. Asıl amaç parayı elde tutmaktır. Para için her şey mübahtır.

Yedinci Bölüm:

Hz. Muhammed döneminde faiz kalkmış, zekat ile birlikte yoksul kesim de desteklenmiştir. Zengin ve fakir arasındaki ayrım kaldırılmaya çalışılmıştır. Hz. Ömer döneminde de her doğan çocuğa maaş bağlayacak kadar toplum zenginleşmiştir. Abbasiler döneminde müslümanlar zenginliğin altın çağını yaşamıştır.

Değerlendirme:

Cumhuriyet döneminin değerli yazarlarından biri olan Sezai Karakoç, İkinci Yeni akımına bağlıdır. En önemli eseri Monna Rosa’dır. Şair, düşünür, yazar kimliğinin yanısıra siyasetçi kimliği de vardır. Eser yoğun bir dilde olmasına rağmen hemen içine çekiyor. Yazarın sorguladığı konu günümüzden uzakta değil. Okuduktan sonra aydınlandığınızı, kitabın size gerçekten bir şeyler kattığını hissediyorsunuz.

Yazan: B. Öğretmen

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Soruları ve Cevapları

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü kimin eseri?

Sezai Karakoç

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü türü nedir?

Tarihi

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü kaç sayfa?

60

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Yorumları

bize zorla okutuyorlar seçtiğim bölümden nefret ettirdiler

07-02-2024 23:28