Devrimci Peygamber

Devrimci Peygamber
Kitabın Yazarı:Eren Erdem Kitap Türü:Din / Tasavvuf Yayınevi:Kırmızı Kedi Yayınlandığı Yıl:2014 Sayfa Sayısı:244 ISBN:9786054927753 Kitap Puanı:7.6 / 10 | Yorum: 7

Fiyat Listesi / Satın Al

YazarOkur:bedava al e-kitap,pdf,epub: *

7.6
Berbat Sıkıcı Ehh işte Güzel Harika
Güzel
Giriş Yap Üye Ol

Devrimci Peygamber - Eren Erdem

Kitap Türü:Din / Tasavvuf

Puan Tablosu

Arka Kapak Bilgisi

Devrimci Peygamber Özet

2000'li yılların başlarında ciddi tartışmaların yürütüldüğü platformlarda etkin faaliyetler üreten, yaklaşık 15 yıllık eğitim ve mücadele sürecinin ardından yaptığı araştırmaları 2008 yılında kitap haline getiren Eren Erdem, halen bağımsız kitap çalışmalarını sürdürmektedir. Yazar, özellikle İran'ın ve Üçüncü Dünya'nın ezilenlerinin önemli bir simgesine dönüşen Dr. Ali Şeriati'nin “Abdestli Kapitalizm” kavramını kitaplaştırmasıyla tanınır. İslam ve Kapitalizm, Şeytan Evliyaları, Riya Tabirleri, Devrim Ayetleri yazarın kitaplarından bazılarıdır. İslam'ın kapitalizme karşı bir dünya görüşü olduğu tezi üzerine çalışmalar yapan Erdem son kitabı “Devrimci Peygamber”le Hz. Muhammed'i şimdiye kadar bilinen tüm ezberlerin dışında anlatıyor. Yazar, Hz. Muhammed yaşasaydı bugünün siyasi iktidarı dahil otorite tarafından yargılanır, mahkum edilirdi diyor.

Eren Erdem, uzun bir giriş ile kitaba başlıyor. “Ben, Allah'ın Resulü'nün, bir parça ekmeğe üfleyip koca orduyu doyurmasından ziyade, ruhları ve gönülleri nasıl doyurduğuyla, koca bir medeniyeti ortaya çıkartan sözleri ve davranışlarıyla ilgilendim. Sizlerin de bunlarla ilgilenmesini fevkalade yararlı görüyorum.” diyerek kitabın yazılış amacını açıklar. Yazar kitabı dört bölüme ayırmıştır. İlk bölüm, Aydınlanma'dan Yabancılaşmaya; ikinci bölüm, Putperestlik ve Mekke Rejimi; üçüncü bölüm, Tevhid ideolojisi, dördüncü bölüm ise Devrimci Peygamber başlıklarıyla incelenmiştir. Birinci bölümde yazar, Hanif Yöntem, Kapitalist Modernite ve İnsanın Kendisine Yabancılaşması başlıkları altında görüşlerini açıklamıştır. Hanif Yöntem bölümünde, din kelimesinin anlamı sorgulanmıştır. “Din” kelimesi çok geniş bir anlam sahasına sahiptir. Kur'an'da ve hadislerde birçok manada kullanılan bu kelime, kavram olarak insanlığın en önemli faaliyeti olan inanmayı, bir yaratıcıya itaat ve ibadet etmeyi, ahlaki davranışları, fazilet ve iyilikleri, toplumsal düzeni, doğru yolda olmayı ifade eder, denilmektedir. “Şirk” kavramı ise, Allah'ın mülkünü, yani kamuya ve doğaya ait olan mülkü çit çevirip kişisel mülkiyete dönüştürmektir. Bu bölümde vurgulanan “Hanif kişilik” yapılanması ise, bunu reddeden kişilik yapılanması olarak tarif edilir. 'Kapitalist Modernite' bölümünde ise, Roma Dönemi'nden başlayarak günümüze kadar kapitalizmin şekillenmesinden ve bunun dine yansımalarından bahsedilir. Birinci bölümün son kısmı ' İnsanın Kendine Yabancılaşması' kısmında ise endüstriyel akım ile insanın kendi gerçekliğinden uzaklaşarak olmadığı bir şeye dönüşmesini ve çevresini de hızla dönüştürmesini anlatır. Asıl üzerinde durulan nokta Newton'un Principia adlı kitabında açıklanan görüşlerdir: İnsanın tabiat üzerinde bir iktidara sahip olabileceği ve tabiatı kendi ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleyebileceğine dair düşüncelerin doğmasıdır. Bu durumun sonucu olarak, medeniyet adına modernizasyon, yani köye karşı şehri, köylüye karşı şehirliyi muteber kılan bir paradigma ortaya çıkar. İkinci bölüm, 'Putperestlik ve Mekke Rejimi'ni ise, Put ve Putperestlik, Putperestliğin Tarihi, Ekonomi-politik Açıdan Putperestlik ve Mekke Rejimine Genel Bakış alt başlıklarıyla inceler. Yer yer hadis ve ayetlerle örneklendirilen görüşlerle yazar, bugüne kadar birçok tarihi olgunun yanlış bilinmesinden ve özellikle Arapça kelimelerin yanlış çevrilmesinden kaynaklanan anlam kaymalarından şikayet eder. Üçüncü bölüm 'Tevhid İdeolojisi' bölümünü ise yazar, Tedebbür ve Tezekkür, İslam'ın Temel Prensipleri ve Dinin Gökten Yere İnmesi alt başlıklarıyla inceler. Yazar, bu bölümde “tevhid düşüncesinin sosyal ve ekonomik” esas ve prensiplerini ele alır. Öncelikle “tedebbür ve tezekkür” kavramlarını açıklayarak, asıl maksadın metnin arka planına kafa yormak ve yaşamsal düzeye getirerek anlaşılır kılmak olduğunu anlatır. Son bölüm 'Devrimci Peygamber' ise klasik kaynaklara göre Hz. Muhammed (SAV)'in kronolojisiyle başlar. Devrimci Peygamber'in Hayatına Kısa Bir Bakış, Kutlu Doğum, İlk Vahiy Nerede Ortaya Çıktı?, Kız Çocukları Gömülmeyecek!, Köleler Özgürleştirilecek!, Zengin ile Fakir Eşitlenecek!, Aklın Öncülüğü Esas Alınacak! başlıklarıyla devam ediyor. Son olarak yazar, “Lakin şu bir gerçektir ki, din, bugün tekbir getirerek kafa kesen kıllı şeytanların pisliklerinden uzaktır. Dini anlamak için tarihi, toplumu anlamak gerekir. Hz. Peygamber'in devrimci mücadelesini anlamak için O'nun hayatından ziyade, Kur'an ve dinin mesajına bakmak gerekir.” diyerek kitabı sonlandırıyor.

İslam üç şeyi kabul etmez. Şirk, kul hakkına gasp, katliam ve cinayet. Fakat, maalesef şuan günümüzde ayetlerin ve hadislerin yanlış yorumlanmasıyla bunu yapanların korunup kollandığını görüyoruz. Yazar, bunlar için bir farkındalık yaratıp bu konu üzerine değinmiştir. Kitabın dili biraz ağır da olsa okumanızı öneririm. Yazarın da deyimiyle bu kitabı okuduktan sonra tozlu raflara kaldırmayın, bir dostunuza verin ve ona da bunu yapmasını öğütleyin.

Devrimci Peygamber Konusu

Son zamanlarda İslam dinini kullanarak yolsuzlukların artması ve dahası İslam’ı temsil ettiğini söyleyip terör örgütü kurulması ve kafa kesen katillerin çoğalması üzerine dini kitapları ile tanınan Eren Erdem Devrimci Peygamber ile farklı bir kitaba imza atıyor.

Bir döneme yön veren ve birçok bilimsel ve felsefi gelişmenin öncüsü olan İslam dininin son günlerde gördüğümüz gibi çıkarlar uğruna kullanılması ile nasıl kötü bir imaja sürüklendiğini anlatan ünlü yazar Hz. Muhammed’in aslında neler yapılması gerektiğini okurlarına anlatarak bu tür tuzaklara düşmemesi için uyarıyor.

İslam’ı ve İslam’ın Devrimci Peygamberi olan Hz. Muhammed’i daha iyi tanımak ve günümüzde yaşananlar ile bakış açısını geliştirmek için güzel bir kitap.

Devrimci Peygamber Soruları ve Cevapları

Devrimci Peygamber kimin eseri?

Eren Erdem

Devrimci Peygamber türü nedir?

Din / Tasavvuf

Devrimci Peygamber kaç sayfa?

244

Devrimci Peygamber Yorumları

eren erdem güzel yazıyor dinimiz konusunda yobazları dinlemek yerine onu okumanızı tavsiye ederim

29-09-2014 03:17

adı ilgimi çekti alıp almama konusunda kararsızım

02-10-2014 00:23

bende de merak uyandırdı listeme ekledim almayı düşünüyorum.

eylül • 14-10-2014 15:42

çok sıkıcı bir kitap hepsini okuyamadım sıkıldım bıraktım hiç akıcı değil

13-11-2014 22:17

kitabın ismiyle peygamberimiz ismi yakışmadığıni düşünüyorum. daha iyi bir kitap ismi verebilirdi.

28-11-2017 11:39

bir arkadaş devrimcilerin okuması gereken kitaplar listesinde yer alıyor diyor çok güldüm gülmeye de devam ediyorum okuyun ve görün derim

15-12-2019 22:47

bir arkadaşın yorumu dikkatimi çekti kitabın adı ile içeriği pek uyuşmuyor bilgisi olsun

18-09-2022 22:14