Kayı

Kayı
Kitabın Yazarı:Ahmet Şimşirgil Kitap Türü:Tarihi Yayınevi:Timaş Basım Yayınlandığı Yıl:2013 Sayfa Sayısı:232 ISBN:9786050812961 Kitap Puanı:8.5 / 10 | Yorum: 1

Fiyat Listesi / Satın Al

YazarOkur:bedava al D&R:116,60 TL KitapYurdu:116,80 TL e-kitap,pdf,epub: *

8.5
Berbat Sıkıcı Ehh işte Güzel Harika
Harika
Giriş Yap Üye Ol

Kayı - Ahmet Şimşirgil

Kitap Türü:Tarihi

Puan Tablosu

Arka Kapak Bilgisi

Kayı Özet

Ahmet Şimşirgil’in yazdığı Kayı I-Ertuğrul’un Ocağı adlı eser, 229 sayfa ve beş bölümden oluşuyor. Her bir bölümde ayrı bir padişahın hayatındaki en önemli anekdotlar anlatılıyor. Ayrıca özellikle bölümlerin sonlarına doğru ilgili padişahın oğullarından bahsedilerek okurlara bir sonraki bölüme dair ipuçları veriliyor. Her bir bölümün sonunda söz konusu padişahın şahsiyeti; anne ve baba adı, doğum yeri ve tarihi, vefat yeri ve tarihi, fiziksel özellikleri ve kişilik özellikleri gibi bilgiler çerçevesinde okurlara sunuluyor. Bu başlık altında Hoca Sâdeddin Efendi, Ahmedî, Âşıkpaşazâde, Nişancı Mehmed Paşa, Şükrullah, Gibbons, Iorga, Hammer, Dukas, Grenard ve Lamartine gibi önemli isimlerin ilgili padişah hakkındaki düşüncelerine de yer veriliyor. Kitaba konu olan Osmanlı Devleti'nin ilk beş padişahının isimleri sırasıyla şu şekilde:

1. Osman Gazi
2. Orhan Gazi
3. I. Murad
4. Yıldırım Bayezid
5. Sultan Çelebi Mehmed

Yazar, kitabında her bir padişahın hayatına dair pek çok anekdota yer verse de bazı padişahların hayatıyla ilgili daha fazla, bazıları hakkındaysa daha az malumat sunuyor. Örneğin Yıldırım Bayezid hakkındaki bölümün oldukça uzun, Orhan Gazi hakkındaki bölümün ise diğer bölümlere göre daha kısa olduğu dikkat çekiyor. Bölümler arasında nicelik farkı bulunsa da nitelik açısından tüm bölümlerin birbirine denk olduğu görülüyor. Bu da yazarın tüm padişahlar hakkındaki rivayetleri, padişahları gereksiz övgülerin veya haksız yergilerin hedefi kılmadan objektif bir şekilde değerlendirdiğini gösteriyor.

Araştırma-tarih kitabı türündeki eser, yazarın sade dili ve akıcı anlatımı sayesinde kolayca okunuyor. Bu yönüyle de farklı yaş grupları ve eğitim seviyelerinden çok geniş bir okur kitlesine hitap ediyor. Yine de okur yaşı için bir alt sınır belirtmek gerekirse bu sınırın 15 olabileceğini hatta okurun bilgi birikimi ve kavrama yetisine bağlı olarak 12-13'e kadar inebileceğini söylemek mümkün. Özellikle ortaokul ve lise öğrencileri, sosyal bilgiler ve tarih derslerinde bu eserin epey faydasını görebilir. Eser sayesinde hem Osmanlı Tarihine dair bilgilerini hem sosyal bilgiler ve tarih derslerine ilgilerini arttırabilirler ve bu derslerdeki başarılarını yukarı seviyelere taşıyabilirler.

Toplam 229 sayfa olan eserde 9 sayfa dipnot, 15 sayfa dizin ve 3 sayfa kaynakça bulunuyor. Bölümlere göre ayrılan dipnotlar ile onlarca kaynağın yer aldığı kaynakça hem eserin bilimsel dayanaklarını okurlara sunuyor hem de kitaptaki konular hakkında ileri okuma yapmak isteyenlere yol gösteriyor. Oldukça ayrıntılı bir şekilde hazırlanan dizin ise okurların belli başlı kavramlarla ilgili kısımları okuma sırasında veya sonrasında kolayca bulmalarına imkân tanıyor. 1-13. baskıları KTB Yayınları tarafından yapılan kitap, 14. baskıdan itibaren Timaş Yayınları tarafından yayımlanıyor. Yayınevinin Tarih Kitaplığı-Osmanlı Tarihi Dizisinde yer alan eser, 11 kitaplık bir serinin ilk parçası. Serideki diğer kitapların adları ise sırasıyla şöyle:

● Kayı II / Cihan Devleti
● Kayı III / Haremeyn Hizmetinde
● Kayı IV / Ufukların Padişahı: Kanuni
● Kayı V / Kudret ve Azamet Yılları
● Kayı VI / İmparatorluğun Zirvesi ve Dönüş
● Kayı VII / Kutsal İttifaka Karşı
● Kayı VIII / Islahat, Darbe ve Devlet
● Kayı IX / Sonun Başlangıcı
● Kayı X / II. Abdülhamid Han
● Kayı XI / Elveda

Kayı Özeti

Osman Gazi

Ertuğrul Bey ile Halime Hatun'un oğlu olan Osman Gazi 1258 yılında Söğüt'te doğmuştur. 23 yaşında aşiretin başına geçmiş, tekfurlarla mücadele ederek pek çok kaleyi fethetmiştir. Türk beylikleriyle çatışmaktan daima kaçınmış ve 1299 yılında Osmanlı Beyliğini devlete çevirmiştir.

Orhan Gazi

Babası Osman Gazi, annesi ise Malhun Hatun veya Bala Hatun olan Orhan Gazi 1281'de doğmuştur. Babasının vefatı üzerine kardeşi Alaaddin Paşa ile bir araya gelmiş ve onun ülkenin yönetiminin kendisine düştüğünü söylemesi üzerine padişah olmuştur. 37 yıl süren saltanatı boyunca pek çok yeri fethederek devletinin sınırlarını genişletmiştir.

I.Murad

Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğlu olan I. Murad 1326 yılında dünyaya gelmiş ve 27 sene saltanat sürmüştür. Zaferle sonuçlanan Kosova Savaşının ardından bir Sırp tarafından zehirli hançerle yaralanarak şehit olmuştur.

Yıldırım Bayezid

Babası Murad-ı Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatun olan Yıldırım Bayezid 1360 yılında Bursa'da doğmuştur. İki Müslüman devlet arasında gerçekleşen Ankara Savaşında Emir Timur'a esir olmuş ancak yaygın rivayetlerin aksine ondan kötü muamele görmemiş bilakis hürmetle karşılanmıştır. Yine de üzüntüye bağlı olarak hastalanmış ve kısa süre içinde vefat etmiştir.

Sultan Çelebi Mehmed

Bayezid Han ile Devlet Hatun'un oğlu olarak 1389 yılında dünyaya gelmiştir. Ankara Savaşı sırasında henüz 14 yaşında olmasına rağmen yiğitliğiyle öne çıkmıştır. Babasının vefatının ardından da hem kendisinin hem Molla Ali'nin gördüğü rüya üzerine devletin başına geçmesi gerektiğini anlamış ve bu nedenle kardeşleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. 1421 yılında vefat etmiştir ve oğlu II. Murat Bursa'ya ulaşana kadar devletin dirliğinin korunması için vefatı halktan ve askerlerinden gizlenmiştir.

Editör: Firdevs AÇAR

Kayı Soruları ve Cevapları

Kayı kimin eseri?

Ahmet Şimşirgil

Kayı türü nedir?

Tarihi

Kayı kaç sayfa?

232

Kayı Yorumları

özeti yazandan allah razı olsun

16-09-2023 23:41