Bütün bir Tanzimat ve Servet-i Fünun devirlerini ve hatta Meşrutiyet devrinin de ilk yıllarını eserleriyle dolduran Ahmet Mithat Efendi’nin birden çok sıfatı vardır: Gazeteci, hikaye ve roman yazarı, tarihçi, ilahiyatçı, felsefeci… O, bütün bu alanlarda ciltler dolusu eseri bulunan edebiyattan coğrafyaya, müzikten dinler tarihine hemen her konuda kalem oynatmış ve okuyucunun her alandan haberdar etmek isteyen bir gazeteci, bir ansiklopedisttir.

Kıssadan Hisse, Ahmet Mithat Efendi gibi edebiyatımıza mal olmuş bir yazarın edebiyat sahnesine adımını attığı ve sonraki eserlerinde de izlerini göreceğimiz bir eser olması ve devrinin eğitim ve ahlak analayışını yansıtması bakımından dikkat çekicidir.