Okulun baş belası haylazlık diyetinde!
Dünya çocuk ve gençlik edebiyatının en önemli isimlerinden Andrew Clements, öğrencilik hayatını resmettiği okul hikâyelerine bir yenisini ekledi. Bunun Adı Findel ve Karne Oyunu gibi romanlarıyla çok sevilen yazar, Türkçe’deki 8. kitabında okulun en me hur hayla ının ba ından geçenleri anlatıyor. Okulda sorun çıkararak ağabeyinin ve arkada larının gö üne gireceğini dü ünen bir çocuğun deği imini es rili bir dille anlatan roman, çevrenin davranı larımı a etkisini e si bir yaratıcılıkla i liyor. Tüm dünyada milyonlarca çocuğun duygularına dokunmayı ba aran, öğretmenler ve ebeveynler tara ından da ilgiyle okunan Clements’in e si anlatımından arkada lığın, dürüstlüğün, sö ünde durmanın erdemine ili kin unutulmaz bir roman.
Okuldaki haylazlıklarıyla ünlü Clay, çizdiği bir portre karikatürle bardağı taşırır. Müdürün odasındaki azarlardan kurtulsa da, övgüler alacağını sandığı ağabeyinden kurtulamaz. Kendi yaptığı hataları kardeşinin tekrarlamasını istemeyen ağabey, ondan söz alınca, Clay okulda sorun çıkarmamaya çabalar. Tam ailesinin ve müdürün güvenini kazanmak üzereyken yine işler karışır. Clay, suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışırken, başına bela açmadan durmayı başarabilecek midir?..