Batılaşmanın aşırı ve tahrip edici örnekleri ve dönemin devlet-toplum-fert ilişkilerini ironiyle ele alır "Araba Sevdası".
Türk romancılığının ilk realist eseri sayılabilecek bu kitap psikolojik tahlilleri ve tavsiyeleriyle dikkat çeker. Günümüzde yaşanan batılaşma maceramıza daha o günlerden göndermelerde bulunur.

Maceraperest, şımarık ve sorumsuz bir adamın babasından kalan mirası fütursuzca harcamasıyla başlar. Son derece gösterişli arabasıyla eğlence yerlerini dolaşırken gördüğü bir sarışına aşık olur. Ancak lüks arabasının ihtişamına aldandığı sarışın aslında hafifmeşrep bir kadındır.
Kafasında Fransız romanlarından ve şiirlerinden okuduğu aşklara benzer hayali bir aşk kurgular. Ve bıkıp usanmadan asil sarışıla tekrar buluşacağı günü bekler.