Yakup Kadri bu kitabıyla, "insanların şimdiye kadar besledikleri bir zannı, çocukluğun en mutlu bir çağ olduğu zannını kökünden sarsmak istediğini söylemiş. Önsözünde, İnsan, şuurunun altına kadar inmeyince kendi kendine nasıl tanıyabilir? Bizim köklerimiz orada değil midir?" diye sorduğu kitabında "belki romanlarının bütün anahtarlarını vermiş olacağını" ileri sürüyor.